PDF Nyomtatás E-mail
NAGY LAJOS KIRÁLY

NAGY LAJOS KIRÁLY
(?) 1326. március 5.
Nagyszombat, 1382. szeptember 10.
Bronz dombormû, 280 x 234 cm,
elhelyezték 1930. október 25-én
.
KISFALUDI STROBL ZSIGMOND
(1884–1975) alkotása

Királyságát Európa számottevõ hatalmainak sorába emelte, 1342-tõl 1382-ig Magyarország, 1370-tõl 1382-ig Lengyelország királya volt. Hatalmas középeurópai birodalmat hozott létre, és irányított visegrádi udvarából. Az 1351. évi törvénykönyvében megalkotta az õsiség törvényét (a nemesi birtok sérthetetlenségét). Elõször teremtett Magyarországon jelentõs mûvelõdési központokat, nagy pártfogója volt a mûvészeteknek. Ennek kiemelkedõ példája a kassai székesegyház építtetése, 1367-ben õ alapította Pécsett az elsõ hazai egyetemet.Kora magyar mûvészetének színvonalát olyan alkotások jelzik, mint a Képes krónika és a Kolozsvári testvéreknek ma a prágai várban álló Szent György lovasszobra (1373).

A dombormû Rerrich Béla tervei alapján készült. Fölsõ részén középen Nagy Lajos király trónuson ülõ alakja látható, bal kezében országalmát, jobbjában jogart tart, a királyi hatalom jelképeit. Kétoldalt a trónus mellett a magyar és a lengyel királyságot jelképezõ figurák, a kezükben tartott pajzsokon balról a magyar, jobbról a lengyel címer látszik. A dombormûvet alul az egyesített királysághoz tartozó tíz tartomány címereinek fríze zárja.

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>