PDF Nyomtatás E-mail
RIESZ FRIGYES és HAÁR ALFRÉD

RIESZ FRIGYES matematikus
Gyõr, 1880. január 22 Budapest, 1956. február 28.
HAÁR ALFRÉD matematikus
Budapest, 1885. október 11.
Szeged, 1933. március 16.
Bronz dombormûves emléktábla, 45 x 36 cm,
vörös mészkõ, 160 x 125 cm,
elhelyezték 1970. szeptember 26-án.

BORSOS MIKLÓS (1906–1990) alkotása

A magyar matematikai tudomány a Bolyaiak után a Riesz és Haár alapította szegedi iskola munkásságában jelentkezett ismét nemzetközileg elismert eredménnyel. Riesz és Haár az általuk létrehozott szegedi matematikai könyvtárral és az egyetemet a matematika nemzetközi vérkeringésébe bekapcsoló folyóiratukkal az iskola tartós eredményeinek alapját vetették meg. Riesz Frigyes a funkcionálanalízis egyik megalapítója. Bevezetés a funkcionálanalízisbe címû mûve világsikert aratott. Haár Alfréd a matematikai analízis számos ágában, elsõsorban a geometriai szerkesztések elméletében ért el nagy jelentõségû eredményeket. Az invariációs csoportmértékek bizonyításával a modern matematikai kutatások egyik alapkövét rakta le.

A szoborcsarnok fejlesztése a hatvanas évek végén új irányt vett azzal, hogy az egyetem nagy hírû tudósainak, legelsõként a világhíres szegedi matematikai iskola jeleseinek állítottak emléket. A kettõs dombormû kiváló szobrász, a korszak vezéregyéniségének számító Borsos Miklós szerény méretû, inkább névjegynek számító mûve. Az emléktábla egyszerû kialakítása, a portrédombormûvek és a szövegek elhelyezésének geometriai rendbe szorítása matematikusokhoz illõ emléket eredményezett.

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>