PDF Nyomtatás E-mail
Az emlékcsarnok jövője

Teljesült-e mára az alapítók szándéka a száz műalkotás elhelyezésével? Nos, az alapítók eszményei nagyrészt felmorzsolódtak, az eredeti célok gyakran irányt váltottak a történelmi változások során, a politikai hatalomváltások közepette. Mára pedig a 20. század második felétõl lezajló, hihetetlenül felgyorsult civilizációs fejlõdés, az információs korszakváltás eleve viszonylagossá tette egy 19. századi szellemkörben fogant „nemzeti pantheon” kiteljesítésének esélyét. Elérkezett az idõ, hogy valós szerepében ítéljük meg ezt a sajátos összetételű szoborgyűjteményt, s történeti, művészettörténeti, társadalom-lélektani értékeit mérlegeljük inkább, mintsem az alapítói szándék valóra váltását.

Dóm tér, a nyugati árkádok látképeDóm tér, a nyugati árkádok látképe

Napjainkra már 103-ra emelkedett az emlékõrzõ alkotások száma, öszszesen 111 portrét vagy eseményt örökítenek meg. Az alapítók szándéka így végsõ soron már megvalósult, telítõdött az árkádok alatti csarnok. Ma már egyre nyilvánvalóbb, hogy lehetetlen vállalkozás – talán történelmietlen és indokolatlan is immár – az alapítói célkitűzések megvalósítása. Új tudományágak, velük világraszóló teljesítmények születtek honi földön, s korábbi, korszakosnak tűnõ felfedezések lettek viszonylagossá. Mindezek idõrõl-idõre felszínre hozzák, hogy revízió alá kellene vonni az emlékműveket és korszerűbb értékrend szerint meghatározni, melyik maradhat, melyik nem, s kiknek az emlékművével lenne illendõbb gyarapítani a sort. Köztudott, hogy igen hosszú névsort lehetne fölállítani. A lista híven megmutatná, hogy milyen nagy számban születtek a 20. században nemzetünk tudós fiai révén világraszóló tudományos eredmények és milyen teljesítmények lennének érdemesek megörökítésre a művészetek területérõl is. Ez a szándék bõ fél évszázad óta kíséri a szoborcsarnok történetét, de szerencsére eddig jóvátehetetlen beavatkozásra nem került sor. Egy ilyen átalakítás minden bizonnyal tönkretenné a csarnok történetileg kialakult imázsát. Megfontolandó lenne a szegedi tudományosság önálló emlékcsarnokának kialakítása és az e körbe tartozó árkádok alatti emlékművek áthelyezése.

Dóm tér, a keleti árkádok látképeDóm tér, a keleti árkádok látképe

Az alapítás óta eltelt évtizedek viszontagságos története mára a történelmi emlékezet kiemelt helyévé érlelték a Nemzeti Emlékcsarnokot. Fogadjuk el és értékeljük a maga valójában: hiányaival, értékeivel, ékes szobraival és a sikerületlen tucatmunkákkal együtt. A remekmívű építészeti környezetben látogatható emlékműegyüttes nemzeti kultúránk historikus zarándokhelye, amely a magyar szellem életrevalóságát hirdeti.