PDF Nyomtatás E-mail
KAZINCZY FERENC

KAZINCZY FERENC
költõ, nyelvújító

Érsemlyén, 1759. október 27.
Széphalom, 1831. augusztus 22.
Bronz dombormû, 56 x 36 cm,
vörös mészkõ 105 x 110 cm,
elhelyezték 1930. október 25-én.

HORVÁTH GÉZA (1879–1948) alkotása

Író, a korabeli magyar irodalom és a nyelvújítás vezéralakja, elsõ irodalmi folyóiratunk, a Kassai Magyar Múzeum (1771) egyik szerkesztõje. 1806-tól az általa Széphalomnak nevezett Bányácskán megszervezte az ország elsõ irodalmi központját. Levelezése mintegy huszonhárom kötetes. Fõ törekvése a magyar stílus megújítása, emellett harcot hirdetett a provincializmus ellen. Máig ható érvénnyel fogalmazta meg a nyelvmûvelés feladatát. A modern polgári életérzés, gondolatvilág és a felvilágosodás eszméinek közvetítésével korszerûbb, a nyelvújítási harc eredményeként hajlékonyabb, kifejezõbb lett nyelvünk, s ezzel irodalmunk továbbfejlõdését alapozta meg.

A szoborcsarnok törzsanyagában találunk dombormûves emléktáblákat is, amelyek változatos formában készültek, igényes, ötletes kivitelben. Kazinczy klasszicizáló stílusú, puritán megformálású emléke megnövelt méretével jól illeszkedik a környezetében látható mellszobrokhoz. Az emblematikus egyszerûséggel megmintázott, profilban ábrázolt költõ arcmása ovális mezõben helyezkedik el, fölülrõl szépen stilizált díszítõsorként babérkoszorú keretezi.

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>