PDF Nyomtatás E-mail
TREFORT ÁGOSTON

TREFORT ÁGOSTON
művelõdéspolitikus

Homonna, 1817. február 6.
Budapest, 1888. augusztus 22.
Bronz, életnagyságú mellszobor,
elhelyezték 1934 körül.

TILGNER VIKTOR (1844–1896) alkotása

A 19. század második felének nagy hatású mûvelõdéspolitikusa, reformer, publicista, 1872-tõl haláláig vallás- és közoktatásügyi miniszter, 24 évesen az MTA tagja, késõbb elnöke. Minisztersége idején született meg a magyar felsõoktatás (mûegyetem, a kolozsvári egyetem). Egységesítette a gimnáziumi és reáliskolai tanárok képzését Középiskolai törvény (1883), a mûvészetekre is figyelt. Az ő korában nyílt meg az Operaház (1884). Létrehozta a Zenemûvészeti Fõiskolát (1875) és élére a kor legnagyobb zenei egyéniségét, Liszt Ferencet nevezte ki. A rendszeres magyar mûemlékvédelem megalapozója.

Eredetileg Petri Lajos szegedi szobrász kapott megbízást Trefort Ágoston és Eötvös József emlékmûvének elkészítésére. Kettõs dombormûvön ábrázolta mindkettõjüket, s 1930-ban ezt helyezték el a szoborcsarnok nyugati szárnyában. Rerrich azonban nem találta méltónak, ezért 1934-ben a Nemzeti Múzeum Történelmi Arcképcsarnokából pótolták a dombormûvet két mellszoborral. Tilgner Viktor pozsonyi születésû szobrász a bécsi akadémia tanára volt, korának hírességeirõl készített képmásai közül való ez a szobor, amely vélhetõen az 1890-es évtizedben készült.

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>