PDF Nyomtatás E-mail
KEMÉNY ZSIGMOND

KEMÉNY ZSIGMOND
író

Alvinc, 1814. június 12.
Pusztakamarás, 1875. december 22.
Mészkõ dombormû 100 x 100 cm,
elhelyezték 1930. október 25-én.

KUZMIK LÍVIA (1898–1984) alkotása

A lélekelemzõ próza egyik legnagyobb magyar mestere, író, publicista, politikus. Legjelentõsebb mûveit az 1850-es években írta. Regényeinek középpontjában rendszerint tragikus történet áll. Ilyen sötét tónusú mûvei: Özvegy és leánya, Rajongók, Zord idõ. Egyike a korszak legszuggesztívebb újságíróinak, s kitûnõ esszéket írt kortársairól. A reformmozgalomban és a szabadságharcban való részvétele után a passzív ellenállási politika híve és a Pesti Napló szerkesztõjeként a kiegyezés egyik fõ elõkészítõje volt. Tanulmányai és esszéi sorában kitûnõ jellemrajzot írt a két Wesselényirõl, Széchenyi Istvánról.

Sajátos megoldás, hogy az emléktáblán nem Kemény Zsigmond képmását, hanem családi címerét látjuk, két barokkosan pufók puttó által közrefogva. Kuzmik Lívia elismert éremszobrász volt, vélhetõen közelebb állt hozzá ez a díszítõszobrászat körébe tartozó mûfaj. Vésõje nyomán szépen komponált dombormû született, ami elfogadható megoldás, hiszen változatossá teszi a szoborcsarnok monoton sorban egymásra következõ mellszobrainak, portréinak látványát.

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>