PDF Nyomtatás E-mail
APÁTHY ISTVÁN

APÁTHY ISTVÁN
természettudós

Pest, 1863. január 4.
Szeged, 1922. szeptember 27.
Bronz, életnagyságú portrészobor,
a mészkõtábla 190 x 110 cm,
elhelyezték 1930. október 25-én.

SOMLÓ SÁRI (1886–1970) alkotása

Az állattan kutatójaként az összehasonlító szövettan területén, elsõsorban az idegrendszer finomabb szerkezetének kutatásában végzett nemzetközi jelentõségû munkát. Az alsóbbrendû lények mikroszkopikus vizsgálatainak alapján állította fel az idegrendszer összefüggõ rendszeregységét hirdetõ ún. kontinuitás elméletét. Ezzel jelentõsen elõsegítette mai idegszövettani ismereteink fejlõdését. A kolozsvári egyetemen 1909-ben az akkori európai színvonalat meghaladó állattani tanszéket hozott létre. 1921-tõl a szegedi egyetem tanára volt. Tudományos munkássága mellett szépirodalommal, publicisztikával, és szociológiával is foglalkozott.

Az emlékcsarnokba tervezett portrékkal szemben Rerrich határozott kívánsága volt, hogy azok változatos módon legyenek elhelyezve, és lehetõleg ne szokványos megoldásokkal készüljenek. Ezt a szándékot váltja valóra szerény, de hatásos eszközökkel Somló Sári, a mû alkotója. A portré, a fülkeszobor, az emléktábla és a síremlékszobrászat hatáselemeinek sajátos elegye. A kõkonzolra helyezett bronzból öntött mellkép kör alakban kimélyített fülkébe került, amelynek szegélyét csipkézett díszítõsor szegi.

<< Balra lévő alkotás Jobbra lévő alkotás >>